อันดับพื้นที่สีเขียวรายองค์กร
ลำดับ หน่วยงาน จังหวัด พื้นที่ไร่ CO2 (tCO2e)
1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5,982.60 42.82
2. เทศบาลเมืองหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 5,232.13 2,673.32
3. เทศบาลตำบลทะเมนชัย บุรีรัมย์ 3,699.18 0.21
4. อบต.ฝายแก้ว น่าน 3,209.36 0.00
5. เทศบาลตำบลตาดทอง ยโสธร 2,237.49 17,013.02
6. เทศบาลเมืองพิจิตร พิจิตร 2,233.49 6,100.94
7. เทศบาลตำบลทับมา ระยอง 1,719.76 439.01
8. เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี อุดรธานี 1,173.54 4,584.58
9. เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น ขอนแก่น 1,162.18 0.00
10. เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร ยโสธร 875.14 774.64
11. เทศบาลเมืองมาบตาพุด ระยอง 822.03 1,679.61
12. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน สระบุรี 815.61 0.00
13. PublicparkBMA 815.20 741.90
14. เทศบาลนครสกลนคร สกลนคร 770.12 21.93
15. เทศบาลเมืองสะเดา สงขลา 740.24 0.00
16. เทศบาลตำบลแม่โป่ง 734.05 0.00
17. เทศบาลนครระยอง ระยอง 703.85 12,390.43
18. ทสจ.พิษณุโลก พิษณุโลก 683.72 2,267.10
19. เทศบาลตำบลเนินพระ ระยอง 668.09 275.00
20. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำลัด 659.37 0.00
21. เทศบาลเมืองกันตัง ตรัง 615.08 1,423.74
22. อบต.ท่าตลาด นครปฐม 604.77 26.69
23. เทศบาลตำบลจันจว้า 596.96 0.00
24. เทศบาลนครยะลา ยะลา 584.83 9,915.74
25. เทศบาลตำบลนาเชือก มหาสารคาม 565.73 110.24
26. เทศบาลเมืองบางบัวทอง 511.91 0.00
27. อบต.หนองนาแซง 498.35 0.00
28. เทศบาลตำบลบางตะบูน 492.77 0.00
29. เทศบาลตำบลชัยวารี 491.74 2,575.16
30. อบต.ละหาร 489.15 0.00
31. เทศบาลตำบลศรีธาตุ 483.18 3,184.10
32. ทสจ.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 469.10 45.04
33. เทศบาลเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 429.38 511.54
34. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 427.40 796.78
35. เทศบาลตำบลคำบงจังหวัดอุดรธานี 426.79 0.00
36. เทศบาลตำบลภูผาม่าน ขอนแก่น 422.87 0.00
37. เทศบาลตำบลบ้านฉาง ระยอง 417.85 175.86
38. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา 417.50 5,000.46
39. อบจ.บุรีรัมย์ 386.56 0.00
40. เทศบาลตำบลซับสมอทอด เพชรบูรณ์ 383.59 3,285.17
41. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 371.99 2,413.12
42. อบต.วังชมภูจังหวัดเพชรบูรณ์ 365.53 169.98
43. เทศบาลนครนครสวรรค์ นครสวรรค์ 324.98 1.57
44. เทศบาลเมืองสระบุรี 318.94 2,600.53
45. เทศบาลตำบลม่วงชุม 310.56 0.00
46. อบต.เชียงหวาง 304.29 0.00
47. องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง 300.81 0.00
48. อบต.คำสะอาด 295.02 0.00
49. อบต.พังขว้าง 290.00 0.00
50. เทศบาลตำบลนากลาง 289.41 4.01
51. เทศบาลตำบลเวียงตาล 271.16 36.12
52. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ราชบุรี 268.34 0.00
53. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ 263.35 0.01
54. เทศบาลเมืองปัตตานี ปัตตานี 259.51 19.50
55. เทศบาลตำบลพนา 246.84 0.00
56. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หนองคาย 246.36 0.00
57. เทศบาลเมืองทุ่งสง 235.98 603.88
58. เทศบาลเมืองตราด 219.59 0.00
59. องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธบาท หนองคาย 218.97 0.00
60. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีจังหวัดขอนแก่น 215.54 0.00
61. เทศบาลเมืองสีคิ้ว นครราชสีมา 206.53 355.45
62. เทศบาลตำบลช่องลม 201.86 217.62
63. อบต.ดอนมัน 197.67 110.89
64. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 192.82 165.90
65. ทสจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 189.82 2,905.05
66. อบต.งิ้วรายจังหวัดสิงห์บุรี 188.27 0.00
67. อบต.ท้ายดง 183.70 0.00
68. เทศบาลตำบลนาตาล่วง 183.26 1,770.15
69. อบต.บัวตูม 182.37 0.00
70. เทศบาลเมืองศิลา 173.17 0.00
71. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 173.14 0.00
72. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาอ้อ 165.51 3.37
73. เทศบาลนครพิษณุโลก พิษณุโลก 156.52 0.00
74. เทศบาลตำบลบ้านเต่า 156.35 0.00
75. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ 151.71 0.00
76. เทศบาลเมืองเลย จ.เลย 143.71 145.65
77. เทศบาลตำบลนางแล 142.92 0.00
78. เทศบาลตำบลป่าแงะ 142.81 82.72
79. เทศบาลตำบลวังดิน 142.74 0.00
80. เทศบาลเมืองน่าน 141.61 17.50
81. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว 139.77 22.86
82. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดงจังหวัดพิษณุโลก 139.03 0.00
83. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง 138.74 0.00
84. เทศบาลตำบลพนมสารคาม 134.56 75.28
85. เทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี 134.45 0.16
86. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง 131.27 12.07
87. เทศบาลตำบลกุดบาก 130.63 0.00
88. เทศบาลนครอุบลราชธานี อุบลราชธานี 129.23 2,193.36
89. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 123.88 0.00
90. เทศบาลตำบลบัวสว่าง สกลนคร 123.69 0.00
91. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 112.73 7,495.95
92. อบต.อ่าวนาง 112.54 0.14
93. เทศบาลตำบลท่าพระ 111.51 1,397.51
94. ทสจ.เชียงราย เชียงราย 110.40 53.15
95. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคาจังหวัดนครสวรรค์ 109.64 0.00
96. เทศบาลตำบลไม้เรียง 107.54 0.36
97. เทศบาลตำบลแม่สาย 107.00 23.63
98. เทศบาลเมืองดอนสัก 104.48 0.00
99. โรงพยาบาลพระปกเกล้า 104.25 148.17
100. องค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น 103.44 0.00
101. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย 101.57 0.00
102. เทศบาลตำบลหนองเต็ง 98.76 2.71
103. อบต.บ่อทองจังหวัดปราจีนบุรี 97.86 0.13
104. ทสจ.ระนอง 97.33 6,576.92
105. อบจ.ขอนแก่น 96.19 0.00
106. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ 96.07 0.00
107. เทศบาลตำบลคำอาฮวน 94.20 0.00
108. อบต.ทุ่งพระ 94.13 0.00
109. เทศบาลตำบลบ้านค้อจังหวัดขอนแก่น 93.18 404.86
110. เทศบาลเมืองศรีราชา 90.12 0.00
111. อบต.ท่าดินดำ 88.69 0.00
112. เทศบาลตำบลพันดุง 88.54 0.00
113. เทศบาลตำบลบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี 87.35 10.00
114. เทศบาลเมืองตาก 86.36 0.00
115. เทศบาลตำบลนาเหล่า หนองบัวลำภู 85.81 23.25
116. เทศบาลนครรังสิต ปทุมธานี 81.36 113.01
117. เทศบาลเมืองอโยธยา 80.55 0.00
118. เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี 80.01 3,478.53
119. องค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้อ 79.19 0.00
120. ทสจ.อ่างทอง อ่างทอง 78.62 0.00
121. องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ 78.56 0.00
122. เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ 77.77 0.00
123. อบต.โขมง 76.93 0.00
124. อบต.ปากแรต 76.73 288.10
125. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ 75.84 0.00
126. เทศบาลตำบลท่าสะอาด บึงกาฬ 75.15 0.00
127. เทศบาลตำบลท่ามะพลา 75.02 0.00
128. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้ ศรีสะเกษ 74.81 0.00
129. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ 74.21 0.00
130. เทศบาลตำบลอิสาณ บุรีรัมย์ 74.04 0.00
131. เทศบาลเมืองกระบี่ กระบี่ 73.80 1,651.13
132. เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลำพูน 71.90 26.59
133. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์คลองหลวง ปทุมธานี 71.70 2.23
134. อบต.แหลมทราย 69.96 0.00
135. เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด 68.66 0.00
136. เทศบาลตำบลศรีสุนทร 68.14 0.00
137. เทศบาลตำบลโคกสูง 67.39 0.00
138. เทศบาลเมืองคอหงส์ สงขลา 67.20 0.00
139. เทศบาลตำบลหัวทะเล 66.59 0.00
140. อบต.เสริมขวา 65.96 0.40
141. เทศบาลตำบลเวียงเทิง 65.41 10.87
142. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีธาตุ 64.60 0.00
143. เทศบาลตำบลอุโมงค์ 64.34 173.52
144. เทศบาลตำบลศรีพนา บึงกาฬ 64.27 0.00
145. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม 63.73 0.02
146. ecothailand 63.22 463.08
147. อบต.กบินทร์ ปราจีนบุรี 63.11 5.94
148. อบต.นรสิงห์ 63.05 0.00
149. องค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ 62.69 0.00
150. เทศบาลเมืองพัทลุง 62.32 771.29
151. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์จังหวัดนครราชสีมา 62.12 181.99
152. ซีพีเมจิจำกัด 61.83 0.00
153. องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว บึงกาฬ 61.23 0.00
154. เทศบาลนครนนทบุรี 60.15 643.76
155. เทศบาลตำบลจันดี 58.94 1,247.38
156. เทศบาลเมืองชุมแสง 58.23 0.00
157. อบต.ห้วยหิน 58.07 0.00
158. เทศบาลตำบลไม้ยา 56.91 0.00
159. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลำพูน 55.58 68.03
160. อบต.ท่าไม้จังหวัดกำแพงเพชร 54.61 0.00
161. เทศบาลตำบลศรีวิชัย 54.44 0.00
162. เทศบาลตำบลป่าสัก 53.41 0.00
163. เทศบาลตำบลแร่ 53.34 0.00
164. อบจ.ระนอง 52.71 0.00
165. อบต.อุ่มจานจังหวัดสกลนคร 52.28 0.00
166. Greenamity Co.,Ltd. 51.26 0.00
167. อบต.หนองแคน 50.76 0.00
168. เทศบาลตำบลสร้างก่อ 50.46 1,010.64
169. เทศบาลตำบลธาตุทองจังหวัดชัยภูมิ 50.31 0.00
170. อบต.ขุนศรี 49.95 0.10
171. เทศบาลนครหาดใหญ่ สงขลา 49.23 13.73
172. เทศบาลเมืองหล่มสัก 48.13 0.00
173. อบต.ทุ่งยาวจังหวัดตรัง 47.31 0.00
174. เทศบาลตำบลพรเจริญ 47.00 0.00
175. เทศบาลตำบลโนนดินแดง 46.91 0.00
176. อบต.ผไทรินทร์ 45.97 0.00
177. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม 45.86 0.00
178. เทศบาลเมืองตาคลี นครสวรรค์ 45.62 333.17
179. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา 45.38 0.00
180. เทศบาลตำบลภูเวียง 44.98 360.76
181. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 44.72 43.15
182. อบต.เชียงยืนจังหวัดมหาสารคาม 44.02 0.00
183. อบต.ม่วงหมู่ 43.37 0.00
184. เทศบาลตำบลยางคราม 43.31 0.16
185. ทสจ.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 43.01 0.54
186. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 42.63 2.63
187. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ 42.57 0.00
188. อบต.กมลาไสย 42.18 0.00
189. เทศบาลตำบลไหล่หิน ลำปาง 42.18 3,620.52
190. เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน 41.67 0.00
191. เทศบาลตำบลคลองสวน 39.12 61.55
192. อบต.หนองบัวจังหวัดระยอง 38.62 0.00
193. เทศบาลตำบลเกาะคา ลำปาง 37.20 21.77
194. องค์การบริหารส่วนตำบลนาตงวัฒนา สกลนคร 37.10 0.00
195. เทศบาลตำบลหัวไทร 36.67 0.00
196. อบต.คลองปูน 36.37 0.10
197. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไทย 35.77 0.00
198. อบต.ทุ่งควายกิน 35.66 0.19
199. ทต.แม่ยาว 35.61 0.00
200. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทรายจังหวัดลำพูน 35.49 0.00
201. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ หนองคาย 35.30 0.00
202. PMBWP 34.34 822.85
203. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู 34.24 0.00
204. เทศบาลตำบลประโคนชัย 34.21 0.00
205. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา 33.51 0.00
206. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา 33.26 8.60
207. เทศบาลตำบลแม่ใจ 32.54 0.00
208. เทศบาลเมืองชุมพร ชุมพร 32.02 204.46
209. เทศบาลตำบลนาทวีนอก 31.70 0.00
210. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ชัยภูมิ 31.66 0.00
211. องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง 31.50 0.00
212. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4(นครสวรรค์) 31.24 0.00
213. อบต.บ้านน้ำพุ 30.95 3.00
214. โรงเรียนพิชญศึกษา 30.57 1,740.50
215. อบต.สะพานไม้แก่น 30.29 0.59
216. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระจังหวัดพิษณุโลก 30.08 0.00
217. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง 29.59 0.05
218. อบต.กระเบื้อง 29.41 0.00
219. เทศบาลตำบลงิ้วจังหวัดเชียงราย 28.78 0.00
220. เทศบาลตำบลแม่มอก 28.63 0.00
221. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา 28.63 0.00
222. รฟม. 28.56 1,739.83
223. โรงพยาบาลนครพิงค์ 28.36 2,696.48
224. อบจ.นนทบุรี 28.32 3.18
225. องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน สกลนคร 28.16 0.00
226. เทศบาลตำบลหนองกี่ บุรีรัมย์ 28.09 1,223.37
227. เทศบาลตำบลนาแก้วจังหวัดสกลนคร 27.66 0.00
228. เทศบาลตำบลบางปลา 27.61 1.74
229. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27.58 0.00
230. เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ หนองคาย 27.41 0.00
231. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4(นครสวรรค์) 27.39 1,804.83
232. อบต.สายลำโพง 27.34 0.00
233. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 27.27 0.00
234. อบต.กระแจะ 27.20 0.00
235. เทศบาลนครภูเก็ต ภูเก็ต 27.17 0.00
236. องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วจังหวัดนครสวรรค์ 27.01 0.00
237. อบต.บ้านหม้อจังหวัดสิงห์บุรี 26.73 0.17
238. เทศบาลตำบลบ้านนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 26.42 0.00
239. องค์การบริหารส่วนตำบลกลาง 26.24 0.00
240. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก 25.79 0.00
241. อบจ.ระยอง ระยอง 25.79 0.00
242. เทศบาลเมืองไร่ขิง นครปฐม 25.70 0.00
243. เทศบาลตำบลกระบี่น้อย 25.39 3.40
244. องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน 25.01 0.00
245. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ ชัยภูมิ 25.00 0.01
246. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง บึงกาฬ 24.61 0.00
247. ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ปทุมธานี 24.58 1,041.94
248. เทศบาลตำบลนาคู 24.48 0.04
249. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา 24.46 0.00
250. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกซำ 24.46 0.00
251. เทศบาลตำบลโนนสูง 24.33 0.53
252. ทสจ.นครปฐม นครปฐม 24.21 0.00
253. เทศบาลตำบลหงาวจังหวัดเชียงราย 24.14 0.00
254. องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบจังหวัดนครสวรรค์ 24.11 0.00
255. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง อุบลราชธานี 23.75 0.00
256. อบต.บ้านนาจังหวัดระนอง 23.44 0.00
257. อบต.คาละแมะ 23.42 0.43
258. เทศบาลตำบลบ้านด่าน 23.26 0.00
259. ทสจ.สกลนคร สกลนคร 23.03 923.89
260. สหกรณ์การเกษตรสบปราบจำกัด 23.01 9.72
261. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามจังหวัดชุมพร 22.88 0.00
262. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ 22.83 0.00
263. อบต.ศรีนาวา 22.82 0.00
264. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไร่ 22.64 0.00
265. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง 22.59 0.00
266. เทศบาลตำบลดอยลาน เชียงราย 22.53 0.00
267. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโพธิ์ 22.19 0.00
268. เทศบาลเมืองลำพูน 21.83 692.11
269. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี 21.53 0.00
270. อบต.หนองพิกุล0 21.46 0.00
271. เทศบาลเมืองสตูล สตูล 21.44 117.71
272. อบต.แสนตออำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์ 21.27 0.00
273. เทศบาลตำบลโป่ง 21.25 0.00
274. อบต.เกาะแก้วจังหวัดภูเก็ต 21.21 0.00
275. เทศบาลตำบลขี้เหล็กจังหวัดเชียงใหม่ 21.05 0.00
276. เทศบาลตำบลหาดทนง 21.00 0.00
277. เทศบาลตำบลดงแดง ร้อยเอ็ด 20.80 0.00
278. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า 20.74 0.00
279. เทศบาลตำบลในเมืองจังหวัดสุโขทัย 20.65 2.66
280. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง 20.46 0.00
281. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพยนต์ 20.22 0.00
282. worrapon phonhom 20.16 75.49
283. อบต.ยายชา นครปฐม 20.14 0.00
284. เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น 19.97 0.00
285. เทศบาลตำบลบัลลังก์ 19.96 0.00
286. เทศบาลตำบลหลักเมืองจังหวัดราชบุรี 19.85 600.97
287. องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก 19.63 0.00
288. เทศบาลตำบลแม่เมาะ ลำปาง 19.50 0.00
289. เทศบาลตำบลสันทรายงาม 19.46 0.01
290. เทศบาลเมืองเดชอุดม 19.27 0.00
291. อบต.ค้อน้อย 19.24 0.00
292. อบต.บ้านควนจังหวัดตรัง 19.18 0.47
293. เทศบาลตำบลพระลับ 19.11 0.00
294. เทศบาลตำบลกระสัง บุรีรัมย์ 19.09 181.12
295. เทศบาลเมืองวังสะพุง 18.98 0.67
296. เทศบาลตำบลลานหอย สุโขทัย 18.67 0.00
297. องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 18.51 0.00
298. องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 18.37 0.00
299. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา บึงกาฬ 18.14 0.00
300. เทศบาลเมืองป่าตอง 18.03 1,890.43
301. เทศบาลตำบลไทรย้อย 18.00 0.00
302. อบต.สันต้นหมื้อ 17.90 0.04
303. อบต.หนองบัวโคกจังหวัดบุรีรัมย์ 17.85 0.00
304. เทศบาลตำบลแม่ลาว 17.73 0.00
305. เทศบาลตำบลโนนหวาย 17.72 0.00
306. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ บึงกาฬ 17.54 0.00
307. อบต.คลองนา 17.54 0.00
308. อบต.ดินแดงจังหวัดศรีสะเกษ 17.47 0.00
309. เทศบาลตำบลโซ่พิสัย บึงกาฬ 17.41 0.00
310. องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี 17.33 0.00
311. เทศบาลเมืองท่าบ่อ หนองคาย 17.30 0.00
312. เทศบาลตำบลขามทะเลสอ 17.22 0.00
313. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม 17.19 0.00
314. องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม 17.15 0.00
315. อบต.สะเนียน 17.03 1,080.24
316. อบต.นบปริง 16.86 0.00
317. เทศบาลตำบลสถาน 16.82 0.00
318. อบต.วังมะปราง 16.68 0.00
319. อบต.เป็นสุข 16.67 0.00
320. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 16.53 148.38
321. อบต.ดงมะรุม 16.49 0.00
322. เทศบาลตำบลบางไทร 16.35 0.00
323. เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี 16.16 0.00
324. เทศบาลเมืองมหาสารคาม 16.15 0.00
325. เทศบาลตำบลนาแก นครพนม 16.14 0.00
326. องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง สมุทรปราการ 16.12 0.01
327. เทศบาลตำบลตากฟ้า 16.00 0.00
328. เทศบาลตำบลบงใต้ 15.89 0.00
329. เทศบาลตำบลเวียง 15.86 0.00
330. องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ บึงกาฬ 15.81 0.00
331. อบต.หนองยางจังหวัดนครราชสีมา 15.81 350.33
332. เทศบาลตำบลบ้านตาก 15.77 0.00
333. อบต.โคกกุง 15.75 6.34
334. อบต.ธาตุทอง 15.69 0.00
335. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 15.66 0.00
336. เทศบาลตำบลบ้านสา ลำปาง 15.54 0.00
337. อบต.หนองหญ้าขาว นครราชสีมา 15.45 5.61
338. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนจังหวัดนครสวรรค์ 15.39 0.00
339. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 15.35 11.49
340. อบต.วังแขม 15.31 0.00
341. อบต.ห้วยร่วมจังหวัดพิจิตร 15.27 0.00
342. เทศบาลตำบลยุโป ยะลา 15.14 94.37
343. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าวจังหวัดพิษณุโลก 15.11 0.00
344. องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด 14.96 0.00
345. อบต.กง 14.84 0.00
346. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกจังหวัดลำปาง 14.83 0.00
347. อบต.สักงาม 14.81 285.74
348. อบต.ท่าแฝก 14.69 0.00
349. อบต.บางปลาม้า 14.61 0.00
350. อบต.แม่ลอย 14.49 0.00
351. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด 14.33 0.00
352. อบต.คลองหก 14.33 0.00
353. เทศบาลตำบลบางเดื่อ 14.29 0.00
354. เทศบาลตำบลโนนสัง 14.17 55,924.70
355. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น 14.17 0.00
356. อบต.หาดล้า 14.12 0.00
357. อบต.โพนทองจังหวัดชัยภูมิ 13.94 0.00
358. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่ 13.86 363.64
359. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขมจังหวัดพิษณุโลก 13.75 0.00
360. บริษัท ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด 13.50 272.05
361. เทศบาลตำบลเสิงสาง นครราชสีมา 13.46 58.72
362. องค์การบริหารส่วนตำบลสนามคลี 13.36 0.00
363. เทศบาลตำบลยะหา 13.27 0.00
364. เทศบาลเมืองพะเยา 13.26 0.00
365. อบต.สนม 13.16 0.00
366. เทศบาลตำบลเหมืองง่า 13.02 0.00
367. สำนักงานเทศบาลตำบลอ้อมใหญ่ 12.96 0.08
368. ทต.เชียงดาว 12.93 1.04
369. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดป่า 12.83 0.00
370. อบต.แม่ข้าวต้ม 12.82 32.87
371. PMSP90 12.48 84.37
372. อบต.หนองหอย 12.46 0.00
373. องค์การบริหารส่วนตำบลช้างทูน 12.42 0.00
374. เทศบาลตำบลเสริมงาม ลำปาง 12.39 0.04
375. เทศบาลตำบลท่าคันโท 12.37 0.00
376. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์จังหวัดกาญจนบุรี 12.35 0.00
377. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 12.29 0.00
378. เทศบาลตำบลมาบแค 12.24 0.00
379. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 12.15 6.94
380. อบต.หนองโพรง 11.90 0.00
381. เทศบาลตำบลลี้ 11.89 0.00
382. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้าฉ่า 11.80 0.00
383. เทศบาลนครลำปาง 11.70 885.53
384. อบต.ลาดแค 11.17 0.00
385. โรงเรียนสารวิทยา 11.10 8.01
386. เทศบาลตำบลเขาบายศรี 11.01 1.91
387. อบต.หนองโนจังหวัดสระบุรี 10.92 0.00
388. เทศบาลตำบลหนองไข่น้ำ 10.89 0.08
389. เทศบาลตำบลแม่ข่า 10.86 0.00
390. อบต.วังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์ 10.85 59.77
391. เทศบาลตำบลห้วยหลัว 10.83 15.83
392. อบต.บ่อโพธิ์ 10.81 0.00
393. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง 10.79 0.00
394. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดชุมพร 10.78 0.00
395. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่จังหวัดนครสวรรค์ 10.76 0.00
396. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ 10.73 0.00
397. เทศบาลตำบลเขาชัยสน 10.64 35.85
398. อบต.ด่านม่วงคำ 10.62 2.56
399. หจก.รุ่งพิทักษ์ปิโตรเลียม 10.53 1,542.83
400. เทศบาลตำบลหลักห้า 10.51 2.20
401. เทศบาลตำบลนาดินดำ 10.49 0.56
402. มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรี 10.45 416.62
403. อบต.หลุมข้าวจังหวัดนครราชสีมา 10.44 0.00
404. โรงเรียนสบปราบพิทยาคม 10.25 649.71
405. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 10.23 0.00
406. เทศบาลตำบลน้ำสวย 10.20 0.00
407. อบต.โพทะเล 10.12 0.00
408. อบต.ทับปริก 10.10 0.00
409. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปราสาท 10.06 0.00
410. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทรอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี 10.05 4.22
411. อบต.เนินเพิ่ม 10.04 0.04
412. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง 10.01 15.28
413. สำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง 10.00 10.12
414. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู บึงกาฬ 9.99 0.00
415. อบต.ท่าข้ามจังหวัดสุราษฎร์ธานี 9.98 0.00
416. อบต.ทุ่งพง 9.92 0.00
417. อบต.ร่องฟอง 9.88 2.05
418. เทศบาลเมืองแพร่ 9.80 0.00
419. อบต.น้ำอ่าง 9.73 0.00
420. อบต.ดอนมัน 9.72 154.42
421. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว ลำปาง 9.69 0.00
422. อบต.พันท้ายนรสิงห์ 9.68 0.00
423. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 9.68 0.00
424. อบต.หาดนางแก้ว 9.59 0.00
425. อบต.โคกกลางจังหวัดนครราชสีมา 9.57 0.00
426. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทา 9.56 0.00
427. อบต.สามบัณฑิต 9.29 14.66
428. HMMT 9.28 23.12
429. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ลำปาง 9.27 258.71
430. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า 9.25 0.00
431. เทศบาลตำบลนาอ้อ เลย 9.20 0.00
432. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม บึงกาฬ 9.18 0.00
433. อบต.ทุ่งสว่างจังหวัดนครราชสีมา 9.16 0.00
434. อบต.เมืองพานจังหวัดอุดรธานี 9.12 0.00
435. อบต.ห้วยแห้งจังหวัดสระบุรี 8.96 0.00
436. องอาจ อุ่นอนันต์ 8.93 0.17
437. เทศบาลตำบลบางละมุง 8.93 0.00
438. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเขนจังหวัดกระบี่ 8.93 0.00
439. อบต.วงฆ้อง 8.93 0.58
440. เทศบาลตำบลสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ 8.88 38.21
441. เทศบาลเมืองนาสาร 8.77 135.96
442. เทศบาลตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 8.52 0.36
443. อบต.นาหัวบ่อ 8.42 0.00
444. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 8.40 0.00
445. อบต.กวางโจน 8.31 0.00
446. เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด 8.28 222.19
447. เทศบาลตำบลระหาน 8.17 0.18
448. องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 8.14 0.00
449. เทศบาลตำบลเชิงทะเล 8.08 0.00
450. ทสจ.มุกดาหาร 8.00 0.00
451. อบต.ทุ่งอรุณ 7.90 0.00
452. อบต.กุดสระ 7.86 40.32
453. เทศบาลตำบลบางพลับ 7.85 15.07
454. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระบ่ำ 7.74 0.00
455. เทศบาลเมืองเบตง 7.74 189.47
456. อบต.ไสหมาก 7.70 0.87
457. องค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุลจังหวัดพิษณุโลก 7.59 0.00
458. อบต.บ้านกุ่มจังหวัดเพชรบุรี 7.57 0.00
459. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา 7.54 0.00
460. อบต.ศรีเมืองชุม 7.49 0.00
461. เทศบาลตำบลนางัว อุดรธานี 7.32 0.00
462. องค์การบริหารส่วนตำบลวิหารขาว 7.21 0.07
463. อบต.ปากคาด 7.18 0.00
464. องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี 7.17 0.00
465. อบต.บางบุตร 7.13 35.82
466. PMTLPHPB 7.09 0.58
467. เทศบาลตำบลสุเทพ เชียงใหม่ 6.99 0.26
468. เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ 6.94 0.00
469. เทศบาลตำบลดอยแก้ว 6.89 0.01
470. อบต.หายโศกจังหวัดอุดรธานี 6.87 0.00
471. อบต.บ่อสุพรรณ 6.82 2.89
472. อบต.หนองปลาหมอจังหวัดสระบุรี 6.76 0.09
473. เทศบาลตำบลเทพนคร 6.63 9.17
474. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ 6.58 0.01
475. อบต.สามร้อยยอด 6.57 0.00
476. อบต.คอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิ 6.55 0.00
477. เทศบาลตำบลคำบ่อ 6.50 0.28
478. องค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตง 6.46 0.00
479. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 6.45 657.81
480. อบต.นาปะขอ 6.45 90.21
481. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี 6.35 0.00
482. เทศบาลตำบลปริก สงขลา 6.35 0.43
483. อบต.บ้านหาด 6.34 25.13
484. ทสจ.สระแก้ว สระแก้ว 6.31 0.00
485. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง 6.31 0.00
486. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ตรา 6.30 1.32
487. องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุลจังหวัดนครสวรรค์ 6.30 0.00
488. เทศบาลตำบลไทรงาม กำแพงเพชร 6.27 162.59
489. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ 6.25 0.03
490. อบต.วังหินจังหวัดตาก 6.11 0.00
491. เทศบาลตำบลดอนขมิ้น 6.10 0.00
492. เทศบาลตำบลเชียงกลม 6.09 0.00
493. อบต.บ้านป่าจังหวัดพิษณุโลก 6.00 0.00
494. อบต.วาริชภูมิ 5.98 24.21
495. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลกในพระราชดำริ 5.97 478.40
496. เทศบาลตำบลสามหนอง 5.97 0.00
497. อบต.บ้านนาจังหวัดตรัง 5.93 0.00
498. อบต.กลอนโด 5.90 0.01
499. เทศบาลตำบลแม่อาย 5.80 0.00
500. ทสจ.ปัตตานี ปัตตานี 5.75 14.28
501. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประสาท 5.70 0.00
502. เทศบาลตำบลนาโหนด 5.70 0.00
503. องค์การบริหารส่วนตำบลนายางจังหวัดลำปาง 5.70 0.00
504. อบต.ตาอ็อง 5.67 0.00
505. องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว 5.66 0.00
506. อบต.บางเสาธง 5.63 4.53
507. เทศบาลตำบลเวียงชัย 5.59 0.05
508. สราญสิริชัยพฤกษ์แจ้งวัฒนะ 5.49 0.00
509. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ 5.48 0.00
510. เทศบาลตำบลปลาปาก นครพนม 5.37 0.00
511. เทศบาลตำบลนาดี หนองบัวลำภู 5.33 0.00
512. เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง 5.32 1.59
513. โครงการเขื่อนแควน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่ที่ 2 5.30 225.47
514. เทศบาลตำบลฉลอง 5.19 0.00
515. อบจ.กำแพงเพชร 5.19 2.49
516. เทศบาลตำบลผาเสวย 5.14 0.00
517. อบต.บุกระสัง 5.08 0.00
518. อบต.ป่าแดงจังหวัดแพร่ 5.03 0.00
519. อบต.วังหมี 4.99 0.00
520. องค์การบริหารการส่วนตำบลบางเพรียง 4.95 0.00
521. เทศบาลตำบลประตูป่า 4.89 0.00
522. โรงเรียนวัดวังยายฉิม 4.89 5.31
523. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง 4.86 117.02
524. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ 4.85 0.00
525. อบต.ท่าข้ามจังหวัดชลบุรี 4.84 0.00
526. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา 4.80 0.76
527. เทศบาลตำบลวัดประดู่ 4.73 0.00
528. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว 4.69 0.00
529. เทศบาลตำบลบ้านกลางจังหวัดปทุมธานี 4.66 0.18
530. อบต.ท่าข้ามจังหวัดนครปฐม 4.57 0.00
531. เทศบาลตำบลดอนเขือง 4.48 0.00
532. เทศบาลตำบลดอนยายหอม 4.47 0.00
533. สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่12(อุบลราชธานี) 4.46 563.32
534. เทศบาลตำบลสนามคลี 4.45 0.00
535. เทศบาลตำบลท่าพล 4.41 0.00
536. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดพริก 4.38 0.00
537. เทศบาลตำบลท่าข้าม 4.36 115.72
538. อบต.เขามีเกียรติ 4.32 2.38
539. เทศบาลเมืองหนองคาย หนองคาย 4.27 0.00
540. เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา 4.20 0.00
541. อบต.เขื่อนผาก 4.18 0.00
542. เทศบาลตำบลบ้านดู่ 4.18 0.00
543. เทศบาลตำบลโพนพิสัย หนองคาย 4.05 0.00
544. องค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง หนองคาย 4.00 0.00
545. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย 3.99 0.00
546. องค์การบริหารส่วนตำบลเทพาลัย นครราชสีมา 3.91 0.00
547. โรงเรียนวัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) 3.81 40.24
548. เทศบาลตำบลแหลมงอบ 3.81 0.00
549. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงจังหวัดนครสวรรค์ 3.75 0.00
550. อบต.โนนไทย 3.74 0.00
551. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วจังหวัดนครสวรรค์ 3.73 0.00
552. เทศบาลตำบลหนองแค 3.73 0.00
553. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ 3.72 48.14
554. โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 3.72 578.35
555. อบต.ทุ่งกระเต็น 3.67 0.00
556. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ 3.60 0.00
557. องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล หนองคาย 3.58 0.00
558. บริษัทกรีนอะมิตี้จำกัด 3.54 0.88
559. อรวรรณ อัญชลีชไมกร 3.51 0.00
560. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา 3.47 53.76
561. เทศบาลตำบลแม่ปุ ลำปาง 3.47 0.00
562. อบต.บึงบัว 3.41 0.00
563. เทศบาลตำบลศรีนคร 3.39 63.21
564. เทศบาลตำบลท่าสายลวด 3.26 0.00
565. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา 3.24 1.45
566. อบต.บ้านระกาศ 3.22 0.00
567. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานี 3.17 21.54
568. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน 3.11 0.00
569. อบต.บ้านดง จังหวัดลำปาง ลำปาง 3.09 0.26
570. อบต.คำพระ 3.05 0.00
571. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง 3.04 0.30
572. อบต.มาบไผ่ 3.02 0.00
573. องค์การบริหารส่วนตำบลบุฝ้าย 3.00 0.00
574. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด 3.00 0.00
575. เทศบาลตำบลหล่ายงาว 3.00 0.00
576. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์จังหวัดนครราชสีมา 2.98 163.75
577. ทสจ.นครสวรรค์ นครสวรรค์ 2.93 119.28
578. สุธีระ บุญญาพิทักษ์ 2.87 0.04
579. องค์การบริหารส่วนตำบลทับยายเชียง 2.86 0.00
580. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 2.83 11.09
581. เทศบาลตำบลมะค่า 2.79 357.57
582. เทศบาลนครแม่สอด ตาก 2.78 34.75
583. โรงเรียนหัวเขาแก้ว 2.76 58.76
584. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเพชร 2.65 0.00
585. อบต.พักทัน 2.64 0.00
586. เทศบาล3c จุฬาลงกรณ์ 2.63 0.00
587. อบต.สวด 2.63 0.08
588. องค์การบริหารส่วนตำบลนามะเขือ 2.57 0.00
589. อบต.โคกมน 2.52 0.64
590. อบต.หนองจะบก 2.51 0.00
591. อบต.บ้านพริก 2.49 0.00
592. อบจ.ชัยนาท 2.43 0.00
593. อบต.บ่อโพง พระนครศรีอยุธยา 2.33 0.00
594. องค์กการบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว 2.32 0.00
595. เทศบาลเมืองบางแม่นาง 2.32 114.65
596. เทศบาลเมืองท่าโขลง 2.31 7.41
597. อบต.คลองน้ำไหล 2.30 5.39
598. เทศบาลตำบลเพ็ญ 2.29 0.00
599. เทศบาลตำบลสบเตี๊๊ยะ 2.28 0.01
600. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง ชัยภูมิ 2.24 0.35
601. อบต.บุ่งคล้าจังหวัดชัยภูมิ 2.24 0.00
602. ทต.บางประมุง 2.21 39.98
603. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก 2.20 0.00
604. อบต.กระเสียว 2.19 0.00
605. องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 2.18 0.00
606. เทศบาลตำบลต้นธง 2.15 66.42
607. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 2.10 0.00
608. อบต.ป่าก่อดำ 2.10 0.00
609. เทศบาลตำบลนายายอาม 2.07 22.22
610. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว 2.03 0.00
611. อบต.กุดจอก 2.02 0.00
612. อบต.วังโบสถ์ 2.00 0.00
613. อบต.สนับทึบ 2.00 0.00
614. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอพรานกระต่าย 1.99 74.66
615. เทศบาลตำบลเนินมะปราง 1.97 0.00
616. องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย 1.95 0.00
617. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าล้อ 1.90 0.00
618. อบต.น้ำเป็น 1.87 0.00
619. องค์การบริหารส่วนตำบลมุจลินท์ 1.85 0.00
620. อบต.วังแก้ว 1.82 0.00
621. เทศบาลตำบลบ้านแหลมจังหวัดสุพรรณบุรี 1.81 0.00
622. องค์การบริหารส่วนตำบลจำลอง 1.73 0.00
623. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ 1.72 0.00
624. เทศบาลตำบลเมืองเล็น 1.71 0.00
625. B.Grimm 1.68 15.42
626. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านระกาศ 1.68 0.00
627. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว 1.66 0.00
628. ทสจ.ชลบุรี ชลบุรี 1.66 6.59
629. อบต.โพนทองจังหวัดลพบุรี 1.66 0.00
630. เทศบาลตำบลลาดยาว 1.65 0.00
631. อบต.อุดมทรัพย์ 1.62 0.22
632. เทศบาลตำบลโคกม่วงจังหวัดพัทลุง 1.59 171.63
633. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ 1.55 0.00
634. อบต.ริโก๋ 1.54 0.05
635. อบต.หนองพลวงอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา 1.53 0.03
636. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ 1.51 0.36
637. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำกระต่ายทอง 1.50 0.00
638. อบต.สัมปทวน 1.50 0.00
639. เทศบาลตำบลสำนักท้อน 1.44 2.96
640. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 1.42 0.12
641. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 1.41 2.08
642. PMTBPBT 1.41 24.01
643. เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 1.41 8.88
644. เทศบาลตำบลโกรกพระ 1.40 0.00
645. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู 1.39 0.00
646. อบต.แสงสว่าง 1.36 0.00
647. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด 1.35 0.00
648. อบต.ลาดพัฒนา 1.31 0.00
649. องค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ 1.29 0.00
650. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 1.29 0.00
651. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ 1.28 1.28
652. องค์การบริหารส่วนตำบลยางโกลน 1.26 0.00
653. เทศบาลตำบลโคกสูงจังหวัดนครราชสีมา 1.25 0.07
654. อบต.หัวฝายจังหวัดแพร่ 1.25 0.00
655. อบต.หัวไผ่จังหวัดสิงห์บุรี 1.25 0.00
656. องค์การบริหารส่วนตำบลบางอ้อ 1.25 0.00
657. ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 1.24 0.00
658. อบต.ท่าขุนราม 1.21 1.42
659. อบต.โพสังโฆ 1.20 0.00
660. เทศบาลตำบลภูผาแดงจังหวัดอุดรธานี 1.17 0.82
661. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส 1.16 0.00
662. เทศบาลตำบลแม่แรง 1.15 0.00
663. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงจังหวัดนครพนม 1.13 0.00
664. อบต.นางรำ 1.11 0.00
665. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน 1.10 0.00
666. อบต.วัดตูม 1.10 0.00
667. อบต.บ้านแป้งจังหวัดสิงห์บุรี 1.09 0.08
668. เทศบาลเมืองปากช่อง 1.07 0.00
669. เทศบาลตำบลยางฮอม 1.02 0.00
670. อบต.โป่งแดงจังหวัดนครราชสีมา 1.02 0.00
671. อบต.ไชยบุรี 1.02 0.00
672. เทศบาลนครเชียงราย 1.00 0.00
673. สำนักงานเทศบาลตำบลท่าล้อ 1.00 0.00
674. อบต.เมืองจัง 0.98 0.00
675. เทศบาลเมืองปากช่อง 0.95 0.00
676. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม 0.92 0.00
677. องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู 0.89 0.01
678. โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 0.86 47.23
679. อบต.คลองขลุง 0.85 0.00
680. อบต.ท่างามจังหวัดสิงห์บุรี 0.80 0.56
681. อบต.บ้านมะเกลือ 0.77 0.00
682. โรงพยาบาลมะการักษ์ 0.76 69.37
683. อบต.หนองบัวบานจังหวัดชัยภูมิ 0.76 0.00
684. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร 0.76 126.21
685. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด เพชรบุรี 0.70 0.00
686. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาต่อ 0.69 0.00
687. อบต.ข่วงเปา 0.66 0.00
688. อบต.กุดจิก 0.66 0.00
689. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน 0.66 0.00
690. อบต.เขือน้ำ 0.65 0.00
691. เทศบาลตำบลบางระกำ 0.63 0.00
692. อบต.ป่าหุ่ง 0.63 0.00
693. เทศบาลตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 0.59 0.00
694. เทศบาลตำบลขามเรียง 0.54 0.00
695. อบต.สำนักแต้ว สงขลา 0.54 0.00
696. เทศบาลตำบลนครชัยศรี 0.54 0.00
697. อบต.น้ำปั้ว 0.50 2.22
698. อบต.เทพรักษา 0.50 0.00
699. อบต.เกยไชย 0.49 0.00
700. อบต.บ้านยาง 0.47 0.00
701. เทศบาลตำบลอัมพวา 0.42 0.00
702. เทศบาลตำบลเกาะเพชร 0.36 0.98
703. เทศบาลตำบลสันปูเลย 0.36 0.00
704. เทศบาลตำบลบางสมัคร 0.34 0.00
705. เทศบาลตำบลป่าไร่ 0.32 0.00
706. เทศบาลตำบลทาสบเส้า 0.32 0.00
707. อบต.หายโศก 0.30 0.00
708. เทศบาลตำบลสามชุก 0.28 0.00
709. อบต.โนนทองจังหวัดชัยภูมิ 0.26 7.93
710. อบต.สวายจีก 0.25 0.02
711. เทศบาลตำบลอำนาจ 0.23 0.00
712. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม 0.23 0.00
713. อบต.วังทองจังหวัดลำปาง 0.23 0.00
714. อบต.มะขุนหวาน 0.23 0.00
715. อบต.บาโหย 0.22 0.02
716. บริษัทแสงเจริญทูลส์เซ็นเตอร์จำกัด 0.21 0.00
717. อบจ.สตูล 0.19 1.24
718. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง จันทบุรี 0.17 0.00
719. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 0.16 0.00
720. อบต.แม่คะ 0.15 0.00
721. เทศบาลตำบลบ้านพราน 0.14 0.00
722. อบต.บ่อแฮ้ว 0.14 0.00
723. อบต.ท่าชะมวง 0.13 0.00
724. เทศบาลตำบลสิเกา 0.10 0.00
725. อบต.บางด้วนจังหวัดสมุทรปราการ 0.01 0.00
726. องค์การบริหารส่วนตำบลดินทอง 0.00 0.00
727. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททนง สุรินทร์ 0.00 0.00
728. เทศบาลตำบลตลาด 0.00 0.00
729. องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร 0.00 0.00
730. องค์การบริหารส่วนตำบลวังโพรง 0.00 0.00
731. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจง 0.00 0.00
732. อบต.ราม 0.00 0.00
733. อบต.หัวทะเล 0.00 0.24
734. องค์การบริหารส่วนตำบลอวน 0.00 0.00
735. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า 0.00 0.00
736. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวชุม 0.00 0.02
737. อบต.บางทอง 0.00 0.00
738. องค์การบริหารส่วนตำบลซับพุทรา 0.00 0.00
739. อบต.เหล่าบก 0.00 0.00
740. เทศบาลตำบลท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.00 0.01
741. องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง สุรินทร์ 0.00 0.00
742. เทศบาลตำบลดอนหวาย 0.00 0.00
743. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ 0.00 0.00
744. อบต.ตรัง 0.00 0.00
745. อบต.พลายวาส 0.00 0.00
746. อบต.เกาะเรียน 0.00 0.00
747. อบต.จันเสน 0.00 0.00
748. อบต.ท่าตูมจังหวัดมหาสารคาม 0.00 0.00
749. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ 0.00 0.70
750. เทศบาลเมืองแพรกษา 0.00 1.13
751. เทศบาลตำบลวังเหนือ 0.00 0.00
752. อบต.นครชุมจังหวัดกำแพงเพชร 0.00 0.00
753. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี 0.00 0.02
754. องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง 0.00 0.81
755. อบต.กุดสะเทียน 0.00 0.00
756. องค์การบริหารส่วนตำบลสีออ 0.00 2.87
757. องค์การบริหารส่วนตำบลสำพันตา ปราจีนบุรี 0.00 0.90
758. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย 0.00 0.59
759. ศิริวรรณ รองเมือง 0.00 0.00
760. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสวรรค์ 0.00 0.12
761. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี 0.00 2.68
762. เทศบาลตำบลเสนางคนิคม 0.00 1.19
763. เทศบาลตำบลหัวถนน 0.00 59.62
764. เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย 0.00 14.15
765. เทศบาลตำบลเชิงดอย 0.00 0.00
766. อบต.กำปัง 0.00 0.24
767. อบต.ตะเคียนจังหวัดศรีสะเกษ 0.00 0.04
768. เทศบาลตำบลแม่จัน 0.00 0.00
769. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพ บุรีรัมย์ 0.00 0.35
770. องค์หารบริหารส่วนตำบลทุ่งนนทรี ตราด 0.00 1.66
771. อบต.เพี้ยราม 0.00 0.00
772. อบต.ดอยงาม 0.00 0.01
773. องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ 0.00 0.00
774. เทศบาลตำบลไชยสถาน 0.00 0.00
775. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ 0.00 0.00
776. องค์การบริหารส่วนตำบลกรอกสมบูณณ์ 0.00 0.00
777. อบต.หนองทะเล 0.00 0.00
778. obt_taepalai นครราชสีมา 0.00 0.00
779. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว 0.00 0.00
780. เทศบาลตำบลหนองวัวซอ 0.00 0.07
781. อบต.ตับเต่า 0.00 22.63
782. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร่อม 0.00 0.00
783. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค 0.00 0.00
784. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโสก 0.00 0.00
785. อบต.โคคลาน 0.00 1.64
786. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน สำนักปลัด สิงห์บุรี 0.00 0.00
787. เทศบาลตำบลคลองตาคต 0.00 0.00
788. อบต.แม่ทา 0.00 0.01
789. อบต.ไทยาวาส 0.00 0.01
790. อบต.ตะเคียน 0.00 0.00
791. เทศบาลตำบลคลองสวน 0.00 0.00
792. เทศบาลตำบลสรรพยา 0.00 0.21
793. อบต.เทพา 0.00 0.12
794. เทศบาลตำบลหนองบัวจังหวัดอุดรธานี 0.00 0.00
795. องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง เมืองสกลนคร 0.00 0.00
796. องค์การบริหารส่วนตำบลพระขาว พระนครศรีอยุธยา 0.00 0.00
797. อบต.ท่าข้ามจังหวัดเพชรบูรณ์ 0.00 0.00
798. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร 0.00 0.00
799. เทศบาลตำบลทองผาภูมิ 0.00 0.08
800. อบต.โพธิ์เอน 0.00 0.00
801. เทศบาลตำบลบ้านกร่าง 0.00 0.00
802. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนิยมยาตรา1 0.00 0.00
803. อบจ.สงขลา 0.00 0.00
804. องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง พระนครศรีอยุธยา 0.00 0.00
805. องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ 0.00 0.30
806. กัญญารัตน์ กลั่นแฮม 0.00 0.00
807. องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี 0.00 0.00
808. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน 0.00 0.00
809. มนชนก เติมกิจขจรสุข 0.00 0.00
810. อบต.ท่ากกแดง 0.00 0.00
811. องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำเปรี้ยว 0.00 0.00
812. อบต.เทพราชจังหวัดนครศรีธรรมราช 0.00 0.01
813. เทศบาลตำบลปลายพระยา 0.00 0.74
814. อบต.โคกย่าง 0.00 1.14
815. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม 0.00 0.83
816. อบต.หนองบัวจังหวัดจันทบุรี 0.00 0.00
817. เทศบาลตำบลเขาดิน 0.00 0.00
818. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ 0.00 0.00
819. องค์การบริหารส่วนตำบลนางพญา 0.00 0.01
820. จุฑาทิพย์ หลวงโปธา 0.00 0.00
821. อบต.หนองแวงจังหวัดสุรินทร์ 0.00 0.19
822. สุดารัตน์ แป้นแก้ว 0.00 0.00
823. เทศบาลตําบลท่าศาลา 0.00 0.00
824. อบต.เพ 0.00 0.17
825. เทศบาลตำบลพลับพลา 0.00 0.00
826. อบต.นราภิรมย์ 0.00 0.00
827. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา 0.00 0.00
828. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม 0.00 0.05
829. อบต.ตะลุโบะ 0.00 0.00
830. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 0.00 0.00
831. เทศบาลตำบลตะกุด 0.00 0.00
832. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนใหญ่ 0.00 0.00
833. อบต.ทวีวัฒนา 0.00 0.00
834. อบต.ปากจั่น พระนครศรีอยุธยา 0.00 0.00
835. เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย 0.00 4.56
836. อบต.ในควน 0.00 0.00
837. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนคร 0.00 0.00
838. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน 0.00 0.13
839. เทศบาลตำบลท่าสุด 0.00 0.06
840. เทศบาลตำบลน้ำคอก 0.00 0.00
841. เทศบาลตำบลกุมภวาปี 0.00 0.00
842. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง 0.00 0.00
843. เทศบาลตำบลดอนขมิ้น 0.00 0.00
844. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามหลวง 0.00 0.01
845. อบต.ท่าตูมจังหวัดสระบุรี 0.00 0.00
846. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย 0.00 0.00
847. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ ตรัง 0.00 0.35
848. อบต.หนองขนาก 0.00 0.00
849. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ 0.00 0.00
850. อบต.วัดจันทร์จังหวัดพิษณุโลก 0.00 0.28
851. ladnga 0.00 0.00
852. อบต.หนองหลักจังหวัดนครราชสีมา 0.00 0.00
853. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร 0.00 0.01
854. องค์การบริหารส่วนตำบลสำพะเนียง 0.00 0.00
855. องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก 0.00 0.40
856. องค์การบริหารส่วนตำบลควนโพธิ์ สตูล 0.00 0.00
857. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉาง 0.00 0.00
858. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง 0.00 0.00
859. เทศบาลตำบลบ้านไร่ 0.00 0.00
860. องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง 0.00 0.00
861. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน 0.00 0.00
862. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม 0.00 0.00
863. อบจ.ลำพูน 0.00 0.05
864. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก 0.00 0.00
865. องค์การบริหารส่วนตำบลปกาสัย กระบี่ 0.00 0.00
866. อบต.ท่าตอน 0.00 0.19
867. เทศบาลตำบลโรงช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0.00 0.02
868. องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา 0.00 503.06
869. ประดับ แดงนำ 0.00 0.09
870. เทศบาลตำบลพรุใน 0.00 0.00
871. องค์การบริหารส่วนตำบลพระนอน 0.00 0.00
872. เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ยโสธร 0.00 0.00
873. อบต.ตะเคียน 0.00 0.00
874. อบต.ลุงเขว้า 0.00 0.00
875. พิษณุ บัวขันธ์ 0.00 0.31
876. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระดาน 0.00 0.00
877. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่เก่า ประจวบคีรีขันธ์ 0.00 0.00
878. องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง 0.00 0.21
879. อบต.หนองกลับจังหวัดสุโขทัย 0.00 0.00
880. อบต.เสอเพลอ 0.00 0.20
881. เทศบาลตำบลวังทองจังหวัดพิษณุโลก 0.00 6.09
882. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 0.00 0.00
883. อบต.ศรีค้ำ 0.00 47.08
884. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 0.00 0.00
885. ศรุษา โพธิ์ศรี 0.00 0.00
886. อบต.สุขไพบูลย์ 0.00 0.00
887. อบต.น้ำดิบ 0.00 17.14
888. เทศบาลตำบลหนองขุ่น 0.00 0.01
889. องค์การบริหารส่วนตำบลวังลึก 0.00 0.01
890. อบต.ห้วยทรายจังหวัดสระบุรี 0.00 0.00
891. องค์การบริหารส่วนตำบลวังด้ง กาญจนบุรี 0.00 0.01
892. อบต.ทุ่งก่อ 0.00 1.79
893. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน 0.00 0.02
894. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้น 0.00 0.00
895. อบต.ท่าอิฐ 0.00 0.00
896. อบต.โคกปี่ฆ้อง 0.00 0.00
897. อบต.น้ำตก 0.00 0.10
898. เทศบาลตำบลบัวเชด สุรินทร์ 0.00 0.00
899. เทศบาลตำบลท่าเรือจังหวัดนครพนม 0.00 0.18
900. เทศบาลตำบลชุมแสง 0.00 2.02
901. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด 0.00 0.00
902. เมธิณี เที่ยงอยู่ 0.00 0.00
903. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์ 0.00 0.02
904. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา 0.00 44.67
905. องค์การบริหารส่วนตำบลลานบ่า เพชรบูรณ์ 0.00 0.37
906. อบต.เนินสว่าง 0.00 0.00
907. เทศบาลตำบลเทพวงศา 0.00 0.00
908. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 0.00 0.00
909. Nonsamran11 0.00 0.00
910. อบต.บ้านหม้อ 0.00 0.00
911. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย 0.00 0.00
912. เทศบาลตำบลสำนักขาม สงขลา 0.00 0.00
913. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกง 0.00 0.00
914. อบต.น้ำเต้า 0.00 0.03
915. ศรีวิลัย 0.00 0.00
916. pentester chen 0.00 0.00
917. อบต.เขวา 0.00 0.00
918. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย 0.00 0.00
919. เทศบาลตำบลนาเฉลียง 0.00 0.00
920. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านจาก 0.00 0.00
921. เทศบาลตำบลปาเสมัส 0.00 0.00
922. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ 0.00 0.00
923. อบต.ก้อนแก้ว 0.00 0.00
924. เทศบาลตำบลท่าประจะ 0.00 0.23
925. องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง เชียงใหม่ 0.00 0.00
926. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ 0.00 0.00
927. สุภัทรา บุญนาค 0.00 0.00
928. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค 0.00 0.00
929. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า 0.00 0.00
930. อบต.บ้านผือ 0.00 0.00
931. เทศบาลตำบลน้ำคอก 0.00 0.00
932. องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ กาฬสินธุ์ 0.00 0.03
933. องค์การบริหารส่วนตำบลดูกอึ่ง 0.00 0.00
934. อบต.บ่อแสน 0.00 0.24
935. อมเรศ แก้วโชติ 0.00 0.00
936. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างถ่อ 0.00 0.00
937. เทศบาลตำบลวังม่วง 0.00 0.00
938. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ 0.00 0.00
939. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน 0.00 0.00
940. อบต.บ้านใหม่ สงขลา 0.00 0.00
941. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย ร้อยเอ็ด 0.00 2.85
942. องค์การบริหารส่วนตำบลทับผึ้ง 0.00 0.00
943. ธีรภัทร์ ธูปบูชา 0.00 0.01
944. อบต.แหลมใหญ่ 0.00 0.00
945. อบต.ตันหยงดาลอ 0.00 0.00
946. อบต.โป่งน้ำร้อนจังหวัดเชียงใหม่ 0.00 0.03
947. 06300910 0.00 0.00
948. testing 0.00 0.00
949. องค์การบริหารส่วนตำบลสุวารี 0.00 0.00
950. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกตาพิ บุรีรัมย์ 0.00 0.00
951. องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู 0.00 0.00
952. เทศบาลตำบลแม่ตาว 0.00 0.00
953. เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง 0.00 0.00
954. ชัยวัฒน์ เหลี่ยมสิงขร 0.00 0.00
955. สุจิตราภรณ์ นพขำ 0.00 0.00
956. อบต.คลองปูน 6210311 ระยอง 0.00 0.00
957. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ 0.00 0.00
958. Thamanao 0.00 0.00
959. อบต.ศรีเมืองชุม 0.00 0.01
960. องค์การบริหารส่วนตำบลตาดทอง อุดรธานี 0.00 0.00
961. อบต.เขาแดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 0.00 0.00
962. อบต.วังมะปรางเหนือ 0.00 0.00
963. องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน 0.00 0.00
964. เทศบาลตำบลบางหลวง 0.00 0.00
965. เทศบาลตำบลท่าข้าม 0.00 1.78
966. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อนอก 0.00 0.00
967. อบต.ระแหง 0.00 0.00
968. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ 0.00 0.00
969. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ 0.00 0.02
970. องค์การบริิหารส่วนตำบลโคกสง่า ขอนแก่น 0.00 0.00
971. อบต.ดอนมะโนราจังหวัดสมุทรสงคราม 0.00 0.00
972. อบต.หัวเรือจังหวัดมหาสารคาม 0.00 0.00
973. อบต.พะลาน 0.00 0.02
974. องค์การบริหารส่วนตำบลพันลาน 0.00 0.00
975. อบต.หนองคล้า 0.00 0.33
976. สำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง ขอนแก่น 0.00 0.00
977. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 0.00 0.00
978. อบต.พรหมนิมิต 0.00 0.00
979. เทศบาลตำบลวาปีปทุม 0.00 0.02
980. อบต.โคกแย้ 0.00 0.01
981. ชาติชาย สีหล้า 0.00 0.02
982. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเฉลิม 0.00 0.00
983. เทศบาลตำบลบ้านเพ 0.00 8.64
984. องค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล 0.00 0.00
985. เทศบาลตำบลบ่อ 0.00 74.47
986. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ 0.00 0.00
987. อบต.คลองขนาน 0.00 0.03
988. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง 0.00 0.00
989. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ 0.00 0.00
990. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย 0.00 0.00
991. องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง 0.00 0.07
992. เทศบาลตำบลมาบข่า 0.00 0.37
993. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด 0.00 0.03
994. เทศบาลตำบลโคกโพธิ์ 0.00 0.00
995. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงสามพัน 0.00 0.00
996. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า 0.00 0.00
997. เทศบาลตำบลหนองควาย 0.00 0.54
998. อบต.โคกสำโรง 0.00 0.94
999. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ชัยภูมิ 0.00 0.00
1000. อบต.บ้้านทราย 0.00 0.00
1001. องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี 0.00 4.06
1002. อบต.หน้าพระธาตุ 0.00 0.35
1003. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก 0.00 0.00
1004. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด 0.00 0.00
1005. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ลำปาง 0.00 0.00
1006. เทศบาลตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานี 0.00 0.00
1007. อบต.ดอนหัน 0.00 0.16
1008. ศักดินา รุ่งแจ้ง 0.00 0.00
1009. อบต.วังอิทก 0.00 13.12
1010. อบต.ทุ่งไชย 0.00 0.01
1011. กองสาธารณสุขฯอบต.ทุ่งเสลี่ยม 0.00 0.00
1012. องค์การบริหารส่วนตำนาเลิง อุบลราชธานี 0.00 0.00
1013. อบต.ยี่สาร 0.00 0.00
1014. เทศบาลตำบลหนองบัวจังหวัดขอนแก่น 0.00 45.38
1015. เทศบาลตำบลเมืองปาน ลำปาง 0.00 2.40
1016. เดอะ ไลน์ พหลโยธิน พาร์ค อาคาร บี 0.00 0.00
1017. องค์การบริหารส่วนตำบลหันสัง 0.00 0.00
1018. อบต.ก้อนแก้ว 0.00 0.00
1019. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหียง 0.00 0.00
1020. เทศบาลเมืองแพรกษา 0.00 1.47
1021. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง ศรีสะเกษ 0.00 1.18
1022. อบต.แม่ปะจังหวัดลำปาง 0.00 0.00
1023. เทศบาลตำบลทากาศ 0.00 2.80
1024. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวาง 0.00 0.03
1025. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง ลำปาง 0.00 29.21
1026. อบต.เป้า 0.00 152.17
1027. วัชราภรณ์ ละอองทอง 0.00 0.00
1028. เทศบาลตำบลเวียงคำ อุดรธานี 0.00 0.00
1029. อบต.มะค่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมา 0.00 0.00
1030. อบต.ตระเปียงเตีย สุรินทร์ 0.00 2.36
1031. อบต.แช่ช้าง 0.00 0.00
1032. อบต.หนองหว้าจังหวัดศรีสะเกษ 0.00 0.61
1033. จิรวรรณ พิลึก 0.00 1,168.88
1034. เทศบาลตำบลสารภี 0.00 0.00
1035. เทศบาลตำบลหวายเหนียว 0.00 0.00
1036. สุพัตรา พลิพล 0.00 0.16
1037. อบต.นาแว 0.00 0.00
1038. อบต.ไทยเจริญ 0.00 0.00
1039. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสมบูรณ์ 0.00 0.00
1040. อบต.บัวคำ 0.00 0.00
1041. อบต.ไพรบึง 0.00 0.01
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th