ภาคใต้
พื้นที่สีเขียวของแต่ละจังหวัด
ลำดับ
จังหวัด
พื้นที่ (ไร่)
1. กระบี่ 231.45
2. ชุมพร 258.00
3. ตรัง 891.89
4. นครศรีธรรมราช 585.93
5. นราธิวาส 1.54
6. ปัตตานี 265.26
7. พังงา 17.46
8. พัทลุง 86.70
9. ภูเก็ต 188.84
10. ยะลา 620.98
11. ระนอง 173.47
12. สงขลา 930.22
13. สตูล 21.62
14. สุราษฎร์ธานี 551.55
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th