ระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่ในเขตชุมชนและเขตเมือง
รายละเอียดโครงการ ฝั่งเทศบาลตำบลตาดทอง
  หน่วยงาน : เทศบาลตำบลตาดทอง
  ชื่อโครงการ : ฝั่งเทศบาลตำบลตาดทอง
  วันที่ปลูก : 2020-06-23
  วันที่สำรวจ : 2020-06-23
  สถานที่ปลูก : หมู่ 12 ตำบล ตาดทอง อำเภอ เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร
  เขตการปกครองท้องถิ่น : เทศบาลตำบล ตาดทอง
  ประเภทพื้นที่สีเขียว : พื้นที่สีเขียวธรรมชาติ
  เอกสารดาวน์โหลด :
  จำนวนพรรณไม้ที่ปลูก
พรรณไม้ จำนวน (ต้น) กักเก็บคาร์บอน (tCO2e) มูลค่าไม้เศรษกิจ (บาท)
ยางนา 304 2,569.8402 0.00
พะยอม 86 537.7819 0.00
อะร่าง นนทรีป่า 48 376.9867 0.00
มะขาม 47 3,012.1280 0.00
ขี้เหล็ก 42 244.9359 0.00
ประดู่ 27 188.9719 0.00
มะค่าแต้ 25 225.2956 0.00
พลับพลา 24 708.8620 0.00
สะเดา 24 294.5321 0.00
มะรุม 23 114.1184 0.00
โพธิ์ 20 227.4343 0.00
มะม่วง 19 77.0188 0.00
มะค่าโมง 17 7.4833 0.00
คอแลน 16 87.4050 0.00
ตะแบก 14 116.3794 0.00
ติ้วขาว 13 107.1555 0.00
งิ้ว 11 37.0738 0.00
มะกอกป่า 10 89.4674 0.00
กระถินณรงค์ 3 63.6091 0.00
มะม่วงหิมพานต์ 1 5.5675 0.00
พื้นที่ปลูกสีเขียว
1,326 ไร่ 0 งาน 25 ตารางวา (2,121,701 ตรม.)
CO2 (tCO2e)
9,092.05
มูลค่าไม้เศรษกิจ
0.00 บาท
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th