รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลเมืองหัวหิน
โครงการ  
สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน สภากาชาดอำเภอหัวหินและกองการประปา เทศบาลเมืองหัวหิน    
เขาหินเทิน    
สวนสาธารณะ โผน กิ่งเพชร    
เขาหินเหล็กไฟ (บริเวณลานจอดรถ ลานออกกำลังกายและลานหน้าพระบรมรูป ร.7)    
สถานีรถไฟหัวหินและวงเวียนสถานีรถไฟหัวหิน    
สวนหลวงราชินี 19 ไร่    
อุทยานราชภักดิ์ (พื้นที่ทหาร)    
โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ    
สวนสนประดิพัทธ์ (พื้นที่ทหาร: พื้นที่สำหรับการพักผ่อนของประชาชนทั่วไป)    
ทางเท้าด้านพระราชวังไกลกังวล    
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล    
โรงเรียนนายสิบทหารบก (พื้นที่ทหาร)    
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน    
พื้นที่ว่างเปล่า บริเวณหลังหมู่บ้าน Pine village    
เส้นทางวิ่งออกกำลังกายแพไม้    
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (ซาเลเซียน)และโบถส์นักบุญเทเรซ่า    
คริสตจักรศิลาเอก    
พระราชวังไกลกังวล (สำนักราชวัง)    
วัดสะพานขี้เหล็ก    
สนามกีฬาสมอโพรง    
สนามกีฬาเทศบาลเมืองหัวหิน (เขาตะเกียบ)    
ลานทำกิจกรรม 19 ไร่    
สวนสาธารณะ นาวีภิรมย์    
ห้องสมุดรัชมัคลาภิเษก หัวหิน    
หาดทรายน้อย    
โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน    
โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก    
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย    
โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า    
โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th