รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลเมืองยโสธร ยโสธร
โครงการ  
โครงการปลูกต้นไม้ชุมชนบ้านใต้สามัคดี เขต7    
โครงการปลูกต้นไม้ในสวนพญาแถน    
โครงการปลูกต้นไม้ ชุมชนบ้านเหนือวัดสิงห์ท่า    
โครงการปลุกต้นไม้ ชุมชนบ้านใหม่-โรงฆ่าสัตว์    
โครงการปลูกต้นไม้ชุมชนบ้านทุ่งเก่า โซน 4    
โครงการปลูกต้นไม้ชุมชนร่วมใจสามัคคี 23    
โครงการปลูกต้นไม้ ชุมขนบ้านท่าศรีธรรม ชุมชนที่ 5    
โครงการปลูกต้นไม้ชุมชนบ้านใต้สามัคดี เขต8    
โครงการปลูกต้นไม้ชุมชนวัดมหาธาตุ ชุมชนที่ 2    
เขตชุมชนบ้านใต้สระแก้ว 2    
ชุมชนบ้านกลาง โซนที่6    
โซนที่ 9 ชุมชนสามัคคีเรือนจำ    
โครงการปลูกต้นไม้ชุมชนบ้านใต้สามัคดี เขต8 (4) รร.กีฬา    
โครการปลูกป่าชุมชนหลังศาล-สีแยกกุดชุม เขต 17    
   
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th