รายละเอียดโครงการขององค์กร : เทศบาลเมืองพิจิตร
โครงการ  
ชุมชนคลองคะเชนทร์นอก    
ชุมชนศรีมาลา    
บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองพิจิตร    
ชุมชนวัดท่าหลวง    
ชุมชนราชวิถี    
ชุมชนบึงสีไฟตอนบน    
ชุมชนบึงสีไฟตอนล่าง    
ชุมชนหน้าบึงสีไฟ    
ชุมชนบุษบา    
ชุมชนขุนแผน    
ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลวง    
ชุมชนสระหลวง    
ชุมชนประชาอุทิศ    
ชุมชนราชรถ    
ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟเหนือ    
ชุมชนหลังสถานีรภไฟ    
ชุมชนหน้าและหลังสถานีรถไฟ    
ชุมชนฝั่งสถานีรถไฟ    
ชุมชนปากคลองท่าหลวง    
ชุมชนปากทาง    
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง    
โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง    
โรงเรียนเทศบาล 3 (5 ธันวามหาราช)    
สวนสาธารณะกาญจนาภิเษก เฉลิมพระเกียรติ    
ชุมชนพิจิตรธานี    
ชุมชนคลองคะเชนทร์ใน    
ประตูน้ำคลองท่าหลวง    
สวนสาธารณะพระพิจิตร    
   
ถนนสระหลวง    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th