รายละเอียดโครงการขององค์กร : อบต.ฝายแก้ว
โครงการ  
ป่าชุมชนห้วยต๋าว    
ป่าชุมชน(สุสานบ้านปัวชัย)    
ป่าชุมชน(สุสานบ้านแสงดาว)    
ป่าชุมชน(สุสานบ้านฝายแก้ว)    
ป่าชุมชนเจ้าหลวง    
ป่าชุมชนห้วยไฮ่    
ป่าชุมชน(สุสานบ้านทุ่งน้อย)    
ป่าชุมชน(สุสานบ้านห้วยไฮ)    
ป่าชุมชน(สุสานบ้านน้ำใส)    
ป่าชุมชนปุกแม่ชี    
ป่าชุมชนอ่างน้ำใส    
ป่าชุมชนขุนห้วยก่าง    
ป่าชุมชนห้วยก๋วง    
ป่าชุมชนบริเวณอ่างน้ำต้วน    
ป่าชุมชนห้วยต้นค่า    
ป่าชุมชนแพะป่าตึง ม.4    
ป่าชุมชนแพะป่าตึง ม.12    
ป่าชุมชนห้วยส้าน    
ป่าชุมชนดอยยาว    
ป่าชุมชน(สุสานบ้านแหด)    
ป่าชุมชนหนองสามขา    
ป่าชุมชน(สุสานบ้านบุปผาราม)    
ป่าชุมชนบวกป่าจี่    
ป่าชุมชนสันห้วยจาข้าง    
ป่าชุมชนดงหอบน    
ป่าชุมชนราษพัสดุ    
ป่าชุมชน(สุสานบ้านดงป่าสัก)    
ป่าชุมชนหนองเจริญ    
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th