รายละเอียดโครงการของจังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
อบต.สามร้อยยอด 6.57 0.00
ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ 1.24 0.00
เทศบาลเมืองหัวหิน 5,232.13 2,673.32
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th