รายละเอียดโครงการของจังหวัด : นครสวรรค์
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่4(นครสวรรค์) 27.39 1,804.83
kannikak66@gmail.com 31.24 0.00
NONGPIKUNSSS@GMAIL.COM 21.46 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลพนมรอก 19.63 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ 78.56 0.00
ทต.บางประมุง 2.21 39.98
อบต.สายลำโพง 27.34 0.00
อบต.บ้านมะเกลือ 0.77 0.00
Wangnamlad 659.37 0.00
อบต.เกยไชย 0.49 0.00
เทศบาลเมืองตาคลี 45.62 333.17
องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี 7.17 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลนาขอม 17.15 0.00
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 192.82 165.90
เทศบาลเมืองชุมแสง 58.23 0.00
เทศบาลตำบลโกรกพระ 1.40 0.00
ทสจ.นครสวรรค์ 2.93 119.28
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี 21.53 0.00
เทศบาลนครนครสวรรค์ 324.98 1.57
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วจังหวัดนครสวรรค์ 3.73 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด 14.96 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู 34.24 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงจังหวัดนครสวรรค์ 3.75 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วจังหวัดนครสวรรค์ 27.01 0.00
เทศบาลตำบลลาดยาว 1.65 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน 25.01 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนนจังหวัดนครสวรรค์ 15.39 0.00
เทศบาลตำบลอุดมธัญญา 28.63 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลพุนกยูง 31.50 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ 5.48 0.00
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th