รายละเอียดโครงการของจังหวัด : เชียงราย
หน่วยงาน
พื้นที่ (ไร่)
CO2 (tCO2e)
อบต.ป่าหุ่ง 0.63 0.00
อบต.ศรีเมืองชุม 7.49 0.00
เทศบาลตำบลเวียง 15.86 0.00
เทศบาลตำบลสถาน 16.82 0.00
เทศบาลตำบลเวียงชัย 5.59 0.05
ทต.แม่ยาว 35.61 0.00
เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย 1.41 0.00
เทศบาลตำบลดอยลาน 22.53 0.00
เทศบาลตำบลแม่สาย 107.00 0.00
อบต.ป่าก่อดำ 2.10 0.00
เทศบาลตำบลบ้านดู่ 4.18 0.00
เทศบาลตำบลจันจว้า 596.96 0.00
เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย 42.63 0.00
อบต.แม่ข้าวต้ม 12.82 32.87
อบต.แม่ลอย 14.49 0.00
เทศบาลตำบลเวียงเทิง 65.41 10.87
เทศบาลตำบลป่าแงะ 142.81 82.72
เทศบาลตำบลแม่ลาว 17.73 0.00
เทศบาลนครเชียงราย 1.00 0.00
เทศบาลตำบลงิ้วจังหวัดเชียงราย 28.78 0.00
เทศบาลตำบลไม้ยา 56.91 0.00
เทศบาลตำบลบ้านปล้อง 12.29 0.00
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแรด 1.35 0.00
เทศบาลตำบลสันทรายงาม 19.46 0.01
เทศบาลตำบลหงาวจังหวัดเชียงราย 24.14 0.00
เทศบาลตำบลหล่ายงาว 3.00 0.00
เทศบาลตำบลยางฮอม 1.02 0.00
เทศบาลตำบลเวียงกาหลง 20.46 0.00
เทศบาลตำบลแม่ขะจาน 27.27 0.00
ทสจ.เชียงราย 110.40 53.15
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th