อบรมการใช้ระบบพื้นที่สีเขียว
วันที่โพส : 15 ก.ย. 2566 โดย : อบต.ขุนศรี
เริ่มวันที่ : 18 ก.ย. 2566 - 18 ก.ย. 2566
อบรมการลงข้อมูลพื้นที่สีเขียว และการลงข้อมูลต้นไม้ในระบบ ที่

ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท ในวันดังกล่าว เวลา 15.00-17.00 น.
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th