โครงการปลูกต้นไม้เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒
วันที่โพส : 15 ก.ย. 2566 โดย : อบต.ดอนหัน
เริ่มวันที่ : 8 ต.ค. 3108 - 8 ต.ค. 3108
เนื่องจากวันที่  ๑๐  สิงหาคม ๒๕๖๕ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข ส่วนกลาง  ได้ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)  พร้อมกันทั่วประเทศ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน  จึงได้จัดทำโครงการโครงการปลูกต้นไม้เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ฟื้นฟูทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๕  ขึ้น 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 02-298-5636
E-mail : green_area@deqp.mail.go.th